termovize

Na sklonku loňského roku jsme se podíleli na opravě hlavní budovy Zámek Veltrusy. Na základě mykologického průzkumu byly objevena ložiska výskytu dřevokazných hub a to v 1. patře budovy zámku, zejména pod okenními prostory nebo v místě dveří, které jsou přilehlé k balkónu.
Celý průběh sanace byl monitorován p. Málkem a byla použita termokamera Fluke Ti 25. Na obrázcích 1. a 2. viz. níže, vidíme rozložení teploty v celém průřezu ošetřovaného zdiva. Oproti konvečnímu ohřevu, kdy je materiál ohříván od povrchu materiálu směrem dovnitř, mikrovlny prohřívají materiál od středu ke krajům. Tento poznatek dokazuje výhodu mikrovlnné sanace oproti jiným metodám, materiál je postupně vysušován v celém průřezu zdiva nebo dřeva. Totéž lze říci o likvidaci dřevokazných hub, hmyzu a plísní, kde jsou likvidovány plodnice hub včetně zárodků, dospělí jedinci hmyzu vč. larev a to jak na povrchu tak i vevnitř zdiva a dřeva.

sonda č.7

Informace o obrázku
Teplota pozadí 11,0°C
Model kamery Ti25
Čas obrázku 13.12.2012 13:42:08

Značky k hlavnímu obrázku
Název Min. Max.
A0 2,1°C 73,6°C
A1 2,1°C 65,6°C
A2 1,3°C 52,8°C
A3 1,0°C 60,3°C
A4 1,4°C 80,2°C
A5 2,3°C 62,0°C

sonda č.3

Informace o obrázku
Teplota pozadí 11,0°C
Model kamery Ti25
Čas obrázku 14.12.2012 14:56:23

Značky k hlavnímu obrázku
Název Min. Max.
A0 3,7°C 49,6°C
A1 5,0°C 47,3°C
A2 14,7°C 37,1°C

Pohled ze zahrady
Průkaznost výše uvedených tvrzení představují snímky 3. a 4., kde je zřetelně vidět venkovní stranu kamenného zdiva o tloušťce 1m, prohřátou působením mikrovln.

Informace o obrázku
Teplota pozadí 11,0°C
Model kamery Ti25
Čas obrázku 16.12.2012 14:42:07

Značky k hlavnímu obrázku
Název Min. Max.
A0 -0,8°C 11,8°C
A1 0,9°C 11,8°C