Princip mikrovlnného účinku

Vlny jsou pohlcovány molekulami vody a jejich energie je převedena do pohybu molekul. Molekuly jsou rozkmitány, jejich třením se vytváří teplo a materiál je zahříván (případ mikrovlnné trouby).

Pokud však mikrovlny působí směrovaně z jedné strany, většina energie je převedena do pohybu molekul ve směru elektromagnetického záření. Tohoto principu je využito u likvidace dřevokazných škůdců. Buňky živých tkání obsahují mnohonásobně více vody než mrtvé buňky dřeva a navíc je voda uvnitř organismu vázána. Takže, zatím co voda se v okolním dřevu pohybuje se směrem záření, v larvách je rozkmitávána, organismy se přehřívají a v krátké době hynou.

Kromě toho působí i přímý biologický efekt (poruchy membránových přenosů, poruchy na úrovní buněčných jader atd.) s dlouhodobým účinkem. Kromě kovů, které je odrážejí, všemi ostatními materiály mikrovlny volně procházejí,toto umožňuje jejich proniknutí do hloubky dřeva a jeho sanaci. V případě pečlivého provedení stanovených sanačních postupů je účinek likvidace stoprocentní. Je výhodným řešením zejména v případech polychromovaných, lakovaných nebo jinak upravených povrchů, které neumožňují chemickou impregnaci atp.


Tesařík krovový
(hylotrupes bajulus)


Červotoč
(anobiidae)

Larvy tohoto hmyzu, které způsobují destrukci dřeva a vytvářejí typické výletové otvory (červotoč o pr. 2-5-mm, tesařík až 15mm) a „sypání pilin” mikrovlny 100% ničí ve velmi krátkém čase. Dřevo se zahřívá pouze na nízké teploty do 40°C, takže tuto metodu lze výhodně použít i u polychromovaných a zlacených předmětů.

Práce je prováděna přikládáním pracovní jednotky k napadenému dřevu, s následným prozářením po dobu, která je závislá na tloušťce materiálu.