Mikrovlny jsou výraz, označující elektromagnetické vlnění vlnové délky od l do 300 cm. Tyto vlny jsou běžně známy z nejrozličnějšího použití, jako vlny televizní, rádiové, jsou využívány radarem, na jejich principu funguje mobilní telefon nebo domácí mikrovlnka. Jedno z použití je likvidace biologických škůdců dřeva. Pro tento účel je mezinárodně přidělená frekvence 2,45 GHz s vlnovou délkou 12,2 cm. Princip mikrovlnného účinku spočívá v tom, že vlny jsou pohlcovány molekulami vody a jejich energie je převedena do pohybu molekul. Molekuly jsou rozkmitány, jejich třením se vytváří teplo a materiál je zahříván (případ mikrovlnné trouby). Pokud však mikrovlny působí směrovaně z jedné strany, většina energie je převedena do pohybu molekul ve směru elektromagnetického záření.

Tohoto principu je využito u likvidace dřevokazných škůdců. Buňky živých tkání obsahují mnohonásobně více vody než mrtvé buňky dřeva a navíc je voda uvnitř organismu vázána. Takže, zatím co voda se v okolním dřevu pohybuje se směrem záření, v larvách je rozkmitávána, organismy se přehřívají a v krátké době hynou. Kromě toho působí i přímý biologický efekt (poruchy membránových přenosů, poruchy na úrovní buněčných jader atd.) s dlouhodobým účinkem. Kromě kovů, které je odrážejí, všemi ostatními materiály mikrovlny volně procházejí. Toto umožňuje jejich proniknutí do hloubky dřeva a jeho sanaci. V případě pečlivého provedení stanovených sanačních postupů je účinek likvidace stoprocentní. Je výhodným řešením zejména v případech polychromovaných, lakovaných nebo jinak upravených povrchů, které neumožňují chemickou impregnaci atp..

Další z použití je ve stavebnictví, kdy mikrovlny urychlí a zkrátí dobu vysušení stavebního materiálu z měsíců a let na dny. Tento způsob byl v naší republice opakovaně vyzkoušen za nejrůznějších okolností, významné bylo použití po povodních 97, 98 a 2002. Celkově naše firma vysušila v letech 1997 - 2012 cca 20.000 m2 zdiva nejrůznějšího složení a stupně zamokření. Záření působí na molekuly tak, že je jednak rozkmitávají a jednak radiačním tlakem posunují. První efekt je maximálně využit v mikrovlnné troubě, kdy rozkmitané molekuly třením o sobe vytváří zahřátí. Druhý způsob je použit u vysoušení, kde se nepoužívá uzavřený prostor mikrovlnné trouby, ale směrované záření, kdy energie mikrovlnného pole je převedena do pohybu molekul ve směru elektromagnetického záření a voda je vytlačována ze zdiva ven.